VDE-Consult

Steenweg op Aalst, 45/1

9308  Hofstade.

Tel: 053/60.82.28 - Fax: 09/270.31.14 - GSM: 0473/97.35.20 - E-mail: vde-consult@skynet.be

Home Veiligheidscoördinatie EPB - EPC Bouwcoördinatie. Beveiligingsadvies. Contact

VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING.

EPB VERSLAGGEVER - EPB ADVISEUR - EPB VERANTWOORDELIJKE.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

BOUWCOORDINATOR - BEVEILIGINGSADVISEUR.

ORGANISATIE STRUCTUUR VAN EEN TIJDELIJKE EN MOBIELE BOUWPLAATS.
Uit de organisatiestructuur van een tijdelijke en mobiele bouwplaats blijkt dat de veiligheidscoördinator enkel en alleen met zijn opdracht-gever een contractuele binding heeft.

Dit betekent dat de veiligheidscoördinator enkel en alleen via de opdrachtgever zaken kan afdwingen zoals bijvoorbeeld het aanleveren van documenten opgevraagd via het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp, en de documenten die in het postinterventiedossier moeten verwerkt worden.

De veiligheidscoördinator zal, indien er zich zeer onveilige situaties voordoen op de werf niet zelf, wettelijk, het initiatief nemen om de werken te staken zolang deze situaties zich voordoen, maar zal wel de vraag stellen aan de opdrachtgever om dit in zijn plaatst te doen. Het moet de opdrachtgever duidelijk zijn dat de veiligheidscoördinator een raadgevende functie heeft. Beslissingen moeten dan ook door de opdrachtgever genomen worden

Het feit dat het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp deel uitmaakt van de contractuele documenten, is trouwens een wettelijke verplichting, met alle andere tussenkomende partijen moet er natuurlijk voor zorgen dat er een zekere link geschapen wordt; deze link heeft juridisch evenwel geen draagvlak wat er voor zorgt dat het steeds de opdrachtgever zal zijn die de nodige documenten voor een postinterventiedossier zal moeten ter beschikking stellen.