VDE-Consult

Steenweg op Aalst, 45/1

9308  Hofstade.

Tel: 053/60.82.28 - Fax: 09/270.31.14 - GSM: 0473/97.35.20 - E-mail: vde-consult@skynet.be

Home Veiligheidscoördinatie EPB - EPC Bouwcoördinatie. Beveiligingsadvies. Contact

VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING.

EPB VERSLAGGEVER - EPB ADVISEUR - EPB VERANTWOORDELIJKE.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

BOUWCOORDINATOR - BEVEILIGINGSADVISEUR.

WIE STELT DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR AAN,Ter verduidelijking:


In de meeste gevallen, voor woningbouw (oppervlakte minder dan 500 m²), zal het de architect zijn die de veiligheidscoördinator moet aanstellen, waarbij de bouwheer optreedt als opdrachtgever; het is de opdrachtgever die de veiligheidscoördinator moet betalen.

Belangrijke reden waarom de wetgever de de aanstelling bij de architect of, als er geen architect vereist is, bij de eerste bouwdirectie uitvoering heeft gelegd, heeft een beschermende reden voor de bouwheer, namelijk dat er van de bouwheer niet verondersteld wordt te kunnen oordelen of een kandidaat veiligheidscoördinator voldoet aan de door het Koninklijk Besluit gestelde eisen om het beroep uit te oefenen en zijn taken naar behoren uitoefent.

Waaraan de veiligheidscoördinator moet voldoen werd duidelijk in het Koninklijk Besluit vastgelegd.