VDE-Consult

Steenweg op Aalst, 45/1

9308  Hofstade.

Tel: 053/60.82.28 - Fax: 09/270.31.14 - GSM: 0473/97.35.20 - E-mail: vde-consult@skynet.be

Home Veiligheidscoördinatie EPB - EPC Bouwcoördinatie. Beveiligingsadvies. Contact

VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING.

EPB VERSLAGGEVER - EPB ADVISEUR - EPB VERANTWOORDELIJKE.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

BOUWCOORDINATOR - BEVEILIGINGSADVISEUR.

Wat is het verschil tussen de functie van preventieadviseur en veiligheidscoördinator?

De preventieadviseur:

* Is verbonden aan een onderneming;

* Onderzoekt de risico's van een activiteit, vooral in de ondernemingen; bv. schilderbedrijf, gevaar voor vergiftiging door oplosmiddelen;

* Geeft raad, advies en informatie over de preventiemaatregelen ter bestrijding van de risico's die in onmiddellijk verband staan met de onderzochte activiteit (giftig product, gebruik van een PBM,...);

* Stelt het specifiek veiligheids- en gezondheidsplan op voor de bouwplaats. Daarin worden de activiteiten van de werknemers en de bijbehorende risico's uiteengezet en ook de preventiemaatregelen die de werknemers moeten naleven;

* Heeft de coördinator nodig om de risico's van co-activiteiten te leren kennen en informatie en eventueel instructies te kunnen doorgeven aan "zijn" werknemers.

De veiligheidscoördinator:

* Is verbonden aan een bouwplaats;

* Onderzoekt de risico's van co-activiteiten op een bouwplaats;bv. schilder + lasser, gevaar voor ontploffing als de schilder zich hoger bevindt dan de lasser, want verfoplosmiddelen zijn ontplofbaar en zwaarder dan lucht;

* Geeft raad, advies en informatie over de preventiemaatregelen ter bestrijding van de risico's die optreden bij co-activiteit op een bouwplaats;

* Stelt het algemeen veiligheids-en gezondheidsplan op. Daarin worden de co-activiteiten uiteengezet, de risico's van co-activiteit en de preventiemaatregelen die genomen moeten worden. Het kan dan om klassieke (collectieve of individuele) preventiemaatregelen gaan, voorstellen voor wijzigingen in de arbeidsspreiding op de bouwplaats om bepaalde co-activiteiten te vermijden of voorstellen planwijzigingen;

* Heeft de preventieadviseur nodig om de co-activiteiten op te sporen die bijkomende risico's zouden kunnen meebrengen.

Terug