VDE-Consult

Steenweg op Aalst, 45/1

9308  Hofstade.

Tel: 053/60.82.28 - Fax: 09/270.31.14 - GSM: 0473/97.35.20 - E-mail: vde-consult@skynet.be

Home Veiligheidscoördinatie EPB - EPC Bouwcoördinatie. Beveiligingsadvies. Contact

VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING.

EPB VERSLAGGEVER - EPB ADVISEUR - EPB VERANTWOORDELIJKE.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

BOUWCOORDINATOR - BEVEILIGINGSADVISEUR.

Wat houdt EPB in?

De Vlaamse overheid, met name VEA, legt de lat almaar hoger om de CO2-uitstoot zo minimaal mogelijk te krijgen. Hierdoor worden de eisen voor nieuwe gebouwen, maar ook voor uitbreiding van bestaande gebouwen almaar strengen.


Belangrijk hierbij is dat er ook investeringen zullen moeten gedaan worden in hernieuwbare energie zoals zonneboiler en/of warmtepomp. Dit vraagt natuurlijk een pragmatische aanpak alvorens werken op te starten.


Gezien de vlugge evolutie in de wetgeving willen architecten, die al zoveel om hun hoofd hebben,  de ruggensteun van een EPB verslaggever die ook een voorstudie doet om te achterhalen wat nodig is om aan de eisen te voldoen en architect en aangifteplichtige (bouwheer) bij staat om alles tot een goed einde te brengen. Op het ogenblik dat alles op punt staat, zal de EPB verslaggever ook, minimaal 8 dagen voor de start der werken de EPB startverklaring indienen.


Uiterlijk 6 maanden na de voorlopige oplevering of de ingebruikname van het gebouw moet dan de definitieve EPB aangifte gedaan worden. De verslaggever kan dit enkel doen aan de hand van de stavingstukken die hem door de aangifteplichtige worden overgemaakt. In zeer vele gevallen is het uiterst moeilijk om bruikbare stavingstukken te bekomen, daarom is het zeer belangrijk dat reeds in de EPB voorstudie een lijst van deze documenten wordt opgenomen, zodanig dat de uitvoerende partijen contractueel kunnen verplicht worden deze documenten ter beschikking te stellen.