VDE-Consult

Steenweg op Aalst, 45/1

9308  Hofstade.

Tel: 053/60.82.28 - Fax: 09/270.31.14 - GSM: 0473/97.35.20 - E-mail: vde-consult@skynet.be

Home Veiligheidscoördinatie EPB - EPC Bouwcoördinatie. Beveiligingsadvies. Contact

VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING.

EPB VERSLAGGEVER - EPB ADVISEUR - EPB VERANTWOORDELIJKE.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

BOUWCOORDINATOR - BEVEILIGINGSADVISEUR.

VDE-Consult werd in 2002 opgestart en dit in de eerste plaats voor wat betreft veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Als industrieel ingenieur bouwkunde, afgestudeerd in 1978, met jarenlange ervaring in het bouw gebeuren, zowel door tewerkstelling bij een studie-  en architectenbureau, als door tewerkstelling in uitvoerende functies bleek dit een uitgelezen ogenblik om op zelfstandige basis te gaan werken. Vrij kort na de opstart waren er de eerste contacten met VCCS, beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren. Op de eerste vergadering betreffende certificatie van veiligheidscoördinatoren waren we aanwezig!


Daar energie een steeds maar grotere kost werd voor iedereen, werd de cursus EAP (Energie advies) met vrucht gevolgd. Vele audits van bestaande woningen werden uitgevoerd, steeds met de nodige adviezen. Al snel besliste de overheid dat er op een andere manier moest gereageerd worden op de CO2 -uitstoot. EAP werd op vrijwillige basis door de bewoner of eigenaar van een pand aangevraagd,


Voor nieuwe gebouwen, verbouwingen en uitbreidingen van bestaande gebouwen werd de EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) een verplichting, niet alleen in Vlaanderen maar ook in Brussel en Wallonië. Gezien mijn opleiding en ervaring, en ook op vraag van heel wat architecten, werd dit toegevoegd aan mijn werkzaamheden.


Later werd de verplichting doorgevoerd om bij verkoop, of verhuur van een wooneenheid, een EPC te laten opstellen, zodanig dat koper, of huurder inzicht zouden krijgen van de energetische waarde van een wooneenheid.


Op vraag van enkele bouwheren werd de bouwcoördinatie gedaan voor het verwezenlijken van hun gebouw.

Iets helemaal anders is beveiliging. In onze maatschappij, waar we steeds meer met criminele feiten, zoals diefstal, car- en homejacking, enz. te maken hebben is er een grote nood aan beveiligingsadvies. Beveiligingsadvies dat best op een neutrale basis gedaan wordt en dat kan enkel door iemand die daarvoor de nodige opleidingen gevolgd heeft en zelf geen beveiligingsmateriaal zoals sloten, alarmsystemen, camera’s, e.d. plaatst en verkoopt. Beveiligingsadvies kan gegeven worden voor bestaande woningen, winkels, rusthuizen, … maar ook op basis van bouwplannen. Beveiligingsadvies gaat ook over controle op toegang en verlaten van een gebouw, waarbij verlaten van het gebouw een steeds grotere impact heeft op bijvoorbeeld rusthuizen waar onze demente medemens wordt gehuisvest.